Camera super 8?

NL:

Het project “Postkaart in super 8” focust op een verkenning van De Kaaien-wijk door kinderen die er wonen en dit aan de hand van een oude Super 8-camera, een symbolische filmcamera die in 1965 gecommercialiseerd werd door Kodak. Hierin zien wij een pedagogische uitdaging: de kinderen de link laten leggen tussen het gebruik van dat type camera van vroeger, en hun huidige gebruik van smartphones of digitale camera’s.

Door middel van randactiviteiten rond de film die we samen met de kinderen tot stand brengen, hopen we dat zij een andere blik zullen ontwikkelen op film en het niet louter meer als een consumptie-object zullen beschouwen, iets waartoe het medium tegenwoordig vaak herleid wordt.

Wij beseffen zelf, als volwassenen, elke dag opnieuw hoe moeilijk het is om een aandachtige kijker te zijn én te blijven, en daarbij kritisch te zijn ten opzichte van de constante maalstroom aan beelden die ons tegemoet komt.

:::

FR:

Le projet “Carte postale en super 8” porte sur l’exploration du quartier Les Quais par les enfants qui y habitent à travers l’objectif d’une ancienne caméra super 8, caméra emblématique commercialisée par Kodak en 1965. Nous voyons ici un enjeu pédagogique à établir des liens avec les enfants entre l’utilisation de cette caméra à l’époque et l’utilisation actuelle de nos smartphones ou de nos caméras numériques.

Par le biais des activités autour du film que nous développons avec les enfants, nous espérons que ceux-ci développeront un autre regard sur le cinéma et qu’ils le verront autrement que comme un objet de consommation auquel il est souvent réduit.

Nous remarquons tous les jours nous mêmes, en tant qu’adultes, à quel point il est difficile d’être un spectateur attentif et critique face au flux d’images continu qui nous habite.

:::

ENG:

The project “Postcard in Super 8” focuses on an exploration of the Quays district by children who live there and this with the help of an old Super 8 camera, a symbolic film camera that was commercialized in 1965 by Kodak.
This is where we see a pedagogical challenge: let the children make a link between the use of that type of camera from the past, and their current use of smartphones or digital cameras.


By means of peripheral activities around the film that we develop together with the children, we hope that they will develop a different view on film and not just consider it as a consumption object, something to which the
medium is often nowadays reduced.


We realize ourselves, as adults, every day how difficult it is to be and to remain an attentive viewer, and to be critical of the
constant maelstrom of images that meets us.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s